Openbaar Groen:

Oude Plantage Park
De Oude Plantage wordt nog steeds relatief weinig gebruikt. De geluidsoverlast van de Maasboulevard maakt het verblijf niet erg aantrekkelijk en bij de overgang van park naar rivier hebben veiligheidsoverwegingen en niet landschappelijke schoonheid de doorslag gegeven. De Oude Plantage biedt wel een mooi uitzicht over de Nieuwe Maas en de skyline van Rotterdam.

 

Polder De ESCH / Zuid Hollands Landschap
Er loopt een wandelroute door het gebied heen, maar dit zijn alleen zandpaden. Het gebied is zo ingericht dat het centrale deel gesloten is voor bezoekers. De ruige begroeiing biedt veel onderdak aan vogels zoals de nachtegaal en de koekoek. Er wordt wel eens een ijsvogel gesignaleerd, en de bijzondere vogel de Roerdomp komt hier ook voor. Er zijn ook veel trekvogels en overwinteraars. De bomen die er voornamelijk staan zijn wilgen, essen, esdoorns en het struweel – begroeiing van struiken en bomen – bestaat voor een groot deel uit struikvormige wilgen, vlieren en rode kornoelje.

 

Volkstuinen
Amateur Tuin Vereniging Toepad
Amateur Tuinders Vereniging “Kweeklust”
Vereniging van Amateur Tuinders “Nut en Genoegen”