Welkom op de website van DWL-De Esch. De wijk De Esch is in de jaren tachtig van de vorige eeuw gebouwd op het voormalige terrein van het Drinkwaterleidingbedrijf (DWL) aan de Honingerdijk. Het is een van de nieuwere wijken van Rotterdam, gelegen aan de Nieuwe Maas, in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. U vindt op deze website informatie over de wijk, over organisaties die er actief zijn en over activiteiten die er plaatsvinden. Er is ook ruimte voor nieuws en de agenda van evenementen, bijeenkomsten en spreekuren.

De website is een initiatief van het Visieberaad DWL-De Esch. Dit is een werkgroep van het Bewonersplatform DWL-De Esch. Het Visieberaad en Bewonersplatform maken zich sterk om nieuwe energie te geven aan de ontwikkeling van de wijk op sociaal, economisch, ruimtelijk en ecologisch gebied. Samen met tal van organisaties die actief zijn in de wijk, willen de initiatiefnemers verbinding leggen tussen bestaande en nieuwe initiatieven, op zowel de korte als de lange termijn. Deze website vormt daartoe een belangrijk medium.