Stichting Oude Plantage – Nieuwsbrief juli 2019

In  de maand september wordt het 250 jarig bestaan van de Oude Plantage gevierd

In 1769 stichtte het bestuur van de stad Rotterdam de Plantage. Het eerste stadspark voor de bewoners van Rotterdam om te wandelen en te genieten. Begin negentiende eeuw liep men via de Boschlaan langs de Maas over de Plantagebrug naar dit park. Later kwam men met een bootje of met een paardenomnibus.

Paardenomnibus van de RTM bij In den Rustwat rond 1900

De Oude Plantage is, op de Plantage van Schiedam na, het oudste openbare stadspark in Nederland. Het park heeft sinds 1769 veel meegemaakt. Midden 19e eeuw kwam het achter een spoorwegovergang te liggen. De bereikbaarheid van de Oude Plantage werd daardoor verslechterd.  Aan het eind van de oorlog werden in de Hongerwinter door de Wehrmacht en de Rotterdamse burgers alle bomen in de Plantage gekapt en in kachels opgestookt.

Begin 1953 was er de watersnoodramp en later dat jaar verdween ook de spoorweg. Jaren daarna is de Maasboulevard aangelegd en in 1963 is de Oude Plantage opnieuw ingericht naar een ontwerp van de omgevingskunstenaar Joop Beljon.  De afgelopen 56 jaar is dit ontwerp steeds uitgekleed. Het park verdient daardoor nu echt een goede opknapbeurt: betere wandelpaden, betere verlichting, mooie beplanting en geen aantasting meer van het groen.  Op naar een mooie groene toekomst!

September is de Rotterdamse parkenmaand

De stichting heeft zich het lot van de Oude Plantage aangetrokken. Samen met anderen wil de stichting de Oude Plantage verbeteren. De plantage is 250 jaar geleden aangelegd voor alle Rotterdammers.  Om die reden is het nu van belang het park nu weer onder de aandacht van alle Rotterdammers te brengen.

De Stichting heeft zich aangesloten bij het initiatief van Wim Pijbes van Droom en Daad om de kwaliteit van de Rotterdamse parken te verbeteren. Op 14 mei jl. werd door Wim Pijbes een intentieverklaring hierover overhandigd aan wethouder Wijbenga. Het is te hopen, dat het initiatief leidt tot nieuwe energie om de Rotterdamse parken aan te pakken. De stichting heeft zich tevens aangesloten bij het Rotterdamse Parkenoverleg. De hele maand september vieren de Rotterdamse parken de parkenmaand, zie:  https://rotterdamseparken.nl

De dag van de Oude Plantage

Het Bewonersplatform DWL-De Esch en de Stichting Oude Plantage hebben de krachten gebundeld om op 15 september de “Dag van de Oude Plantage” te organiseren. Op die dag vieren wij het 250 jarig bestaand van de Oude Plantage en zijn er allerlei activiteiten met informatie over het verleden en de toekomst van de Oude Plantage. Begin augustus kan u het programma van deze Dag van de Oude Plantage tegemoet zien.

De omgeving van de Oude Plantage

Voor de Oude Plantage is een goede en groene omgeving heel belangrijk. Dat begon al in de 18e eeuw toen de naburige traanstokerij, die enorm stonk, werd gesaneerd. De Oude  Plantage is in de loop der eeuwen steeds meer een onlosmakelijk onderdeel van de stad geworden.  De groene relatie naar het Kralingse bos is van groot belang.  De Abraham van Rijckevorselweg  vormt daarin nog een fikse barrière die moet worden geslecht. Ook de  relatie met de stad, langs de rivier moet veel meer aandacht krijgen. Zodat vanuit het centrum  een aantrekkelijke groene recreatieve wandelroute langs de Maas ontstaat naar de Oude Plantage.

Voor nadere informatie:  http://www.stichting-oudeplantage.nl  
en voor vragen e-mail: stichting-oudeplantage@xs4all.nl

Facebook    Volg ons ook via Facebook: Oude Plantage en like ons.